services

Úvodná konzultácia


Pochopenie požiadavkov a potrieb klienta.

Grafický návrh


Zhotovenie 3D návrhu podľa úvodných konzultácií.

Výber materiálov a doplnkov


Výber konkrétnych materiálov a doplnkov na základe požiadaviek klienta.

Zhotovenie technických výkresov


Vytvorenie technických výkresov do výroby.